2017 26 marca 2018

Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym –
szynka dworska, polędwica dworska, boczek
dworski,
kiełbasa dworska