2015 26 lutego 2016

Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym – 
szynka golejewska, szynka geesowska, żywiecka
z indykiem, 
frankfurterki