Drogi Kliencie, Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Zapraszamy do kontaktu.


Zostaw nam wiadomośćAdministratorem danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego DWORECKI Sp. J. z siedzibą: Golejewo 34, 63-921 Chojno (dalej DWORECKI Sp. J.).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust 1 pkt f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes DWORECKI Sp. J., jakim jest przesyłanie informacji marketingowych o usługach DWORECKI Sp. J. DWORECKI Sp. J. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz DWORECKI Sp. J.. Ponadto DWORECKI Sp. J. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).