„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych procesów i technologii w przetwórstwie mięsa oraz uzyskanie innowacyjnych produktów poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i oprogramowania w Z.P.M Dworecki”,   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „ Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji; zakup 32 szt. środków trwałych w tym innowacyjnych 22 szt. i oprogramowania 1 szt.